Информация за контакти:
Град: Варна
Населено място: Варна
Адрес: Варна
Телефон: 0888668300

Агро Офис - софтуер за земеделие: Картиране, КВС върху сателитни снимки; очертаване за ИСАК; трасиране на имоти; работа с навигации; AB линии; контрол на горивата; дневник растителна защита; дневник за горивата; почвени анализи; почвени карти Ag Leader - лидер в прецизното земеделие. Навигационни системи; автоматично управление; картиране на добива; управление на сеялки, пръскачки и торачки; контрол на секциите