Информация за контакти:
Град: София град
Населено място: София
Адрес: София
Сайт: agri.partners
Доставка и монтаж на метални силози. Проектиране и изграждане на плоски складове и скалдове за съхранение на зърно. Транспортни съоръжения за зърно и насипни товари. Вертикални и хоризонтални сушилни за зърно. Пневмо-маси, гравитачни сепаратори, камъкоуловители и друго оборудване за обработка на зърно. Продажба на нова и употребявана земеделска техника. Управление на проекти.