Информация за контакти:
Град: Русе
Населено място: Русе
Адрес: Гр.Русе ул.Киев 9
Телефон: 0895246067