Информация за контакти:
Град: Плевен
Населено място: Плевен
Адрес: Плевен
Телефон: 064681740
Сайт: agrola.bg
Агрола ЕООД е оторизиран дилър на New Holland, Maschio Gaspardo Unigreen, Gregoire – Besson, Fantini, Agrex.