Информация за контакти:
Град: Плевен
Населено място: 5995 с.Девенци
Адрес: с.Девенци
Телефон: 0889955959