Информация за контакти:
Град: Плевен
Населено място: Левски
Адрес: Левски
Телефон: 0884464901
Сайт: agrostart-aa.biz
Фирмата предлага пълната гама от продукти на ПЕТКУС.