Информация за контакти:
Град: Хасково
Населено място: Димитровград
Адрес: Димитровград
Телефон: 0887808207

Земеделски производител