Информация за контакти:
Град: Ямбол
Населено място: Ямбол
Адрес: Ямбол
Телефон: 0884940060    
Агро Трейд е фирма за дистрибуция и продажба на селскостопанска техника, инвентар и технологии. Извършва гаранционен и след гаранционен сервиз. Дейността на Агро Трейд беше открита на 3.05.2012 година след двугодишна подготовка. Материална база - Агро Трейд е с централа в Ямбол, търговски офис в София. Агро Трейд предлага технологични линии и продукти за тях в следните направления: - Трактори и комбайни; - Инвентар за основна обработка на почвата: продълбочители, плугове, тежки дискови брани X и V- образни, стърнищни култиватори; - Инвентар за начална и след основни обработка: дискови брани с независими работни органи, аксиални дискови брани X и V- образни, компактори; - Инвентар за предсеитбени и редови обработки: леки и редови култиватори с и без торовнасяне; - Инвентар за сеитбени обработки: сеялки, валяци, торачки; - За транспорт и пренос на зърна: саморазтоварни ремаркета и ремаркета с комбинирани кошове; - Резервни части за техника и инвентари; - Хидравлични маркучи и нипели; - Раборилница: изработване и възстановяване на резервни части.