Информация за контакти:
Град: Шумен
Населено място: Велики Преслав
Адрес: Veliki Preslav
Телефон: 0898248865
Сайт: agrozaran

Фирмата е производител на селскостопанска продукция.