Информация за контакти:
Град: Бургас
Населено място: Бургас
Адрес: Бургас бул.Мария Луиза 5 ет.4
Телефон: 0889700177