Бг Агро Земеделска Компания ЕООД

Виж всички оферти на тази фирма
Бг Агро Земеделска Компания ЕООД Информация за контакти:
Град: Варна
Населено място: Варна
Адрес: гр.Варна, ул. ГЕН. КОЛЕВ 12

"БГ АГРО" АД – гр. Варна обединява група водещи български компании, специализирани в едро земеделие, дистрибуция на торове и препарати за растителна защита, търговия, съхранение, спедиция и транспорт на селскостопанска продукция.

 

"БГ АГРО" е новото име на добре познатата на пазара група компании БУЛАГРО и ГИФТА, която успя през последните над 15 години да създаде уникална структура, обхващаща цялостен комплекс от дейности - от едро земеделско производство и съпътстващи дейности, до реализация на продукцията на крайни пазари.

 

Това бе постигнато в резултат на провеждане на една успешна концепция за развитие и пазарно проникване, която доведе до превръщането на БГ АГРО в лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната, водещ износител - надежден бизнес партньор на световните компании в агробизнеса. Признание за постигнатите резултати бе връчването на националния приз за „АГРОБИЗНЕС за 2003 г.

 

Групата дъщерни дружества "БГ АГРО" включва: "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД, "БГ АГРО РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА" ЕООД, "БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ" ЕООД и "БГ АГРО СКЛАДОВО СТОПАНСТВО " EООД.

 

Неразделна част от структурата на „БГ АГРO” АД са и водещата корабна агенция "КАНОПУС ПРОЦЕСИНГ" EООД, "БУЛПОРТ" EАД със собствена пристанищна инсталация, оперирана съвместно с Пристанище Варна.

 

Днес групата компании в структурата на БГ АГРО АД успешно поддържа стабилна лидерска позиция в бранша, а разширяването на бизнеса и навлизането в нови сфери на дейност отразява естествения процес на нейното развитие.

 

„БГ АГРО” АД контролира управлението на дъщерни дружества, обезпечаващи пълния комплекс дейности от производството на земеделска продукция до реализацията й на крайни пазари. Мащабите на растеж на стопанската дейност през последните години естествено наложиха структуриране на дейността в няколко основни направления:

 

  • модерно едро земеделско производство (над 110 000 дка) с прилагане на авангардна екологосъобразна технология; вкл. трансфер на земеделски технологии;
  • търговия със зърнени храни и маслодайни култури;
  • транспорт на товари, предназначени за износ или за вътрешния пазар;
  • съхранение и обработка на земеделска продукция в модерни механизирани и автоматизирани зърнохранилища с общ капацитет над 100 000 т.; публичен склад за зърно;
  • продажба и дистрибуция на препарати за растителна защита и торове; префинансиране на земеделски производители;
  • спедиция, морско агентиране и наемане на корабен тонаж за превози по море.