Информация за контакти:
Град: Стара Загора
Населено място: Чирпан
Адрес: Чирпан
Телефон: 0899 985 220
Сайт: www.carboni.bg

Производство на всякакво нестандартно оборудване по поръчка.