Информация за контакти:
Град: Разград
Населено място: Стряма
Адрес: Стара Загора
Сайт: carboni.bg
Производство на нестандартно оборудване