Сити София Информация за контакти:
Град: София град
Населено място: София
Адрес: София
Телефон: 0888597624
Сайт: www.tractor.bg

Търговия, доставка по поръчка на селско-стопанска техника, търговия с зърнени и технически култури, аренда и покупка на селскостопанска земя