Информация за контакти:
Град: Русе
Населено място: Русе
Адрес: Русе
Телефон: 0876 834 188
ВА Консулт е разработва и поддържа портала Арендатор Клуб. Програмно решение на всички проблеми с планирането и отчитането на земеделската работа. Арендатор Клуб се състои от множество самостоятелни онлайн приложения, които могат да се съчетаят по начин, удобен за всяка работа. За Ваше улеснение, ние Ви предлагаме и готови пакети от приложенията на Арендатор клуб. Независимо дали ще работите с отделни приложения, или готов пакет, Вие ще имате връзка между избраните решения. Данните, въведени в едно от тях ще се отразяват и свързват с данните, въведени в останалите. Да не забравяме и цената! Вариантите на програмите от Арендатор Клуб са разработени така, че всеки да може да си позволи това, което му е необходимо.