Информация за контакти:
Град: Варна
Населено място: Варна
Адрес: Варна
Телефон: 0885841343
Сайт: -

Фирмата работи в сферата на търговията със смазочни продукти (масла, греси, добавки), резервни части и консумативи за селскостопанска техникa.