Делта Информация за контакти:
Град: Русе
Населено място: Русе
Адрес: Русе
Телефон: 0885541832