ДЖУ-МАРКЕТ ЕООД Информация за контакти:
Град: Силистра
Населено място: гр.Силистра
Адрес: Силистра
Телефон: 0887382672

ДЖУ-МАРКЕТ ЕООД - вносител на употребявана селскостопанска техника от Япония от 2005 г. Продаваме и резервни части, гуми и инвентар за тях. Поддържаме на много добро ниво и гаранционен и след гаранционен сервиз.

 

„Джу-Маркет” – В. Несторов” ЕТ е основана през 1991 г. с предмет на дейност външна и вътрешна търговия, проектиране на обекти в селското стопанство и продажба на продукция. От 2000г. стартирахме активна търговска дейност с фирми от Япония. Първоначално с внос на мотопеди и мотоциклети 2-ра употреба, а след това и с внос на трактори и друга СС техника 2-ра употреба.

 

  Тракторите, които предлагаме са от 11к.с до 35 к.с., 1-ва категория (експлоатирани до 1500 м.ч.) и са ориентирани главно към малки и средни стопанства с основно приложение в овощарството, лозарството и зеленчукопроизводството.
  Създали сме добър екип от специалисти, обслужващи както гаранционния, така и следгаранционния срок на експлоатация.
 
  Предлагаме отличен сервиз за техническо обслужване, налични резервни части в областта на консумативите, както и доставка на по-специални резервни части с предварителна поръчка.
 
  Изградили сме солидна материална база в гр.Силистра включваща складова част, сервиз и офис. В процес сме на изграждане на дистрибуторска мрежа в цялата страна.
 
  За да бъдем в помощ на клиентите си ние им предлагаме различни схеми на финансиране при закупуване на селскостопанска техника.
 
  Навсякъде по света моторът на успешните икономики е малкия и средния бизнес. Ориентацията на нашата фирма е именно към този сектор, като чрез предлаганата техника подкрепим усилията на българските производители на селскостопанска продукция.