Дик Инженеринг ООД Информация за контакти:
Град: Добрич
Населено място: Добрич
Адрес: Добрич
Телефон: 0887241518

DIK ENGINEERING е регистрирана търговска марка на “ДИК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Добрич. Дружеството е регистрирано през 1994 г. с предмет на дейност – производство на машини за растителна защита. Фирмата произвежда: Навесни и прикачни щангови пръскачки с обем на резервоара от 600 до 3800 л. и работна шиирина от 10 до 24 метра. Навесни пневматични лозарски пръскачки с насочено действие, позволяващи едновременното пръскане на 4 реда. Прикачни вентилаторни пръскачки за овощарството с обем на резервоара до 1500 л. и диъметър на ротора на вентилатора 850 мм. Хербицидни уредби за внасяне на почвени хербициди по време на култивиране и сеитба.