Информация за контакти:
Град: Кърджали
Населено място: Ардино
Адрес: С. БЯЛ ИЗВОР мах Сара
Телефон: 0899891799