Информация за контакти:
Град: Разград
Населено място: Кубрат
Адрес: Разград, ул. „Свети Свети Кирил и Методий“ 8
Телефон: 0899935100