ФЪРСТ БЪЛГАРИЯ ™ Информация за контакти:
Град: София град
Населено място: гр. София
Адрес: гр. София 1463 район р-н Триадица Хан Аспарух No 12, ап. 3
Телефон: 0897730593

ФЪРСТ БЪЛГАРИЯ ™ - производство на пелети и гранулиран фураж.

 

Фърст България ™ е специализирана фирма, предлагаща инженерингови решения за производство на пелети и гранулиран фураж, доставка на машини за всяка фаза в производството на пелети или гранулиран на фураж - раздробяване, сушене, гранулиране, охлаждане и пакетиране. Изграждаме и въвеждаме в експлоатация линии за производство на пелети и за производство на гранулиран фураж (фуражни кухни). Осигуряваме технологични решения и предоставяме консултации за преработката на всякакъв тип биосуровина. Търговската ни марка е регистрирана в Европейския Съюз.

 

 

Предлагаме:
1. Доставка, монтаж, гаранционен сервиз и следгаранционна поддръжка на:
* 15 модела дробилки за чипс - с електродвигател.
* 7 модела комбинирани дробилки за дървесина до 230 мм .
* 10 модела сушилни за биосуровина роторни и правопоточни.
* 6 модела фуражомелки - електрически и дизелови.
* правопоточни охладители за пелети и/или гранулиран фураж.
* пакетажни машини за пелети и гранулиран фураж.
2. Производствени линии за пелети и/или фураж 0,3 - 8 т./час.
3. Фуражни кухни за гранулиран фураж.
4. Комбинирани линии за пелети и гранулиран фураж 0,6-3 т/час.
5. Проектиране на инсталации (линии) за пелети и/или фураж.
6. Шеф-монтаж на инсталации (линии) за пелети и/или фураж.
8. Резервни части за доставените от нас машини.
 
 
 
Производството на пелети от биомаса и гранулирането на фураж за собствени нужди и/или за пазара е дейност с висок икономически ефект.
 
Предлаганите от нас технологични решения - отделни машини за производство на пелети и/или фураж както и линиите за производство на пелети и/или гранулиран фураж са с достъпни цени и могат да бъдат включени в европроекти по "Програма за развитие на селските райони" (ПРСР). Предлагаме само нови машини с Европейски сертификат (CE certificate)
 
Вложенията в проекти и машини за пелети и гранулиран фуражса с висока възвращаемост - произвежда се консуматив (от възобновяеми източници) със стабилно и растящо търсене както на вътрешния, така и на външния пазар.
 
 
 
Фърст България ™ предоставя, както цялостни решения за обработката и преработката на биомаса - целулоза от всякакъв тип - дървесина, дървесни отпадъци, селскостопанска продукция - зърно, фуражни култури, билки и др. така и решения за отделни процесикато раздробяване (посредством различни типове дробилки) , изсушаванегранулиранеохлаждане и пакетиране.
 
Ако имате планове да раздробявате , сушите или гранулирате дървесина, дървесни отпадъци, люцерна, царевичак, зърно, лавандула, селскостопански отпадъци или друг вид целулоза или биосуровина - ние ще намерим икономически най-изгодното решение за Вас с висока технологична и икономическа ефективност.
 
 
 
Предлагаме на вашето внимание един кратък материал за производството на пелети или гранулиран фураж, който се базира на опита на нашите технолози и клиенти и може да ви помогне за взимане на правилно решение.
 
Инвестициите в производство на пелети и гранулиран фураж са с доказана възвращаемост при правилен разчет на основните фактори - налична суровина, капиталово вложение, пазар или собствена консумация. Преработката на биосуровина в източник на енергия (горивни пелети) или гранулиран фураж за изхранване на животни се разраства с бързи темпове.
 
Един пример в това отношение е ръстът на потребление на горивни пелети в България, от 10% годишно в последните 6 години, довел до покачване на цената им с 30% за същия период.
 
 
 
Изпълняваме всички инженерингови етапи в проекти за вторична преработка на биомаса :
1. Първоначални консултации и предпроектно проучване;
2. Изработване на технологичен проект на линии за пелети или гранулиран фураж - задължителен за кандидатствуване по Европейски програми;
3. Доставка , шеф-монтаж и обучение на персонала за работа с машини за производство на пелети или гранулиран фураж при най-добро съотношение цена-качество-поддръжка, както и индивидуално проектирани за клиента инсталации (линии) за гранулиране на всякакъв тип биомаса и др.;