Информация за контакти:
Град: София град
Населено място: София
Адрес: гр. София
Фърст България е фирма за инженерингови услуги , проектиране, доставка на техника,, монтаж и обучение на персонала за работа в областта на вторичната преработка на биосуровини - всички фази на преработка : дробене, сушене, гранулиране, охлаждане и пакетиране. Специализирани сме в гранулирането - производството на енергийни (горивни) пелети и в областта на гранулирането на фуражи. Фърст България изгражда линии за производство на пелети и гранулиран фураж и доставя техника и резервни части за тях. Осигуряваме гаранционен и следгаранционен сервиз. Доставяме само сертифицирана техника със СЕ сертификат, отговаряща на изискванията на директивите на ЕС.