Информация за контакти:
Град: Сливен
Населено място: Сливен
Адрес: ул. Сан Стефани 2-В
Телефон: 0886151888