Информация за контакти:
Град: Варна
Населено място: Слънчево
Адрес: Слънчево
Телефон: 0878888371