ХАН КУБРАТ АД Информация за контакти:
Град: Разград
Населено място: Кубрат
Адрес: Кубрат
Телефон: 0888788660

Прозводство на селскостопанска техника - навесни щангови , прикачни щангови пръскачки както и вентилаторни прикачни с италиански помпи COMET и оборудване на GEOLAN ,както и с центробежни помпи собствено производство Резервоарите на пръскачките са от хром никел