Информация за контакти:
Град: Благоевград
Населено място: Русе
Адрес: Русе
Внос и продажба та употребявани автомобили