Информация за контакти:
Град: Варна
Населено място: Варна
Адрес: Варна, ул.Цар Симеон I,Nо1
Телефон: 0895328383