Информация за контакти:
Град: Хасково
Населено място: Димитровград
Адрес: Димитривград
Телефон: 0893965475
Сайт: www.hit.bg
Фирмата продава собствена техника