Интерлийз ЕАД Информация за контакти:
Град: София град
Населено място: София
Адрес: бул. Цариградско шосе 135А

 

Интерлийз е най-голямата българска лизингова компания. Нейната цел е да стимулира конкурентоспособността на предприятията, не само на националния пазар, но и в чужбина, като финансира закупуването на висококачествено производствено оборудване, транспортни средства, леки автомобили и офис оборудване. Интерлийз осигурява на своите клиенти професионално обслужване, обезпечено с ефективни интернет и мобилни технологии, както и клонова мрежа, позволяваща регистрация на превозните средства във всички големи градове в страната.

 

Защо точно Интерлийз?

 

Защото предлагаме изгодни условия

Нашият акционер - Национална Банка на Гърция предоставя финансиране на Интерлийз при изгодни условия, позволявайки ни по този начин да предложим атрактивен лизингов срок и лихви на нашите клиенти.

Защото ще знаете точно колко струва вашия лизинг

Когато се достигне до договаряне на сделката, нашите клиенти получават ясна и прозрачна представа за условията. Ние обявяваме цената на лизинга като проста годишна лихва, която е директно съпоставима и конкурентна на условията на търговските банки.

Защото можем да финансираме големи проекти

Благодарение на подкрепата на нашите акционери, ние имаме възможност да финансираме производствени машини и съоръжения на стойност, достигаща до 3 милиона евро.
Защото ще можете да растете заедно с нас

Нашите добри клиенти се радват на непрекъснато подобряващи се финансови условия и повишаваща се гъвкавост по отношение на финансираните активи.

Защото сме лоялни към своите клиенти

Въпреки рисковата икономическа среда в България, нашите клиенти могат да разчитат на подкрепа и продължение на бизнеса в случаи на временни затруднения.

Защото ще Ви отговорим бързо

Стандартният срок за отговор от Интерлийз по сделки на стойност до 700 000 евро (финансирана сума, след приспадане на първоначалната вноска) е до 10 работни дни от предоставяне на всички изискани от нас документи и справки, като в зависимост от спешността на сделката и нашата натовареност този срок може да бъде намален до 5 работни дни. За сделки надхвърлящи горепосочените размери, срокът за одобрение обикновено не надхвърля един календарен месец.