Информация за контакти:
Град: Русе
Населено място: с. Новград
Адрес: София
Сайт: www.storemax.bg
Търговия, внос и износ на земеделска и складова техника.