ПК Бояна Информация за контакти:
Град: Русе
Населено място: Русе
Адрес: Русе
Телефон: 0885772202
Сайт: -

фирмата е установена през 2006