Информация за контакти:
Град: Варна
Населено място: Варна
Адрес: Варна
Телефон: 052635278;08099145781
Сайт: www.gea99.com

ГЕЯ`99 е създадена през 1999 г.със седалище гр.Варна и предмет на дейност търговия с лабораторни продукти - химически реактиви за лабораторен анализ, лабораторна стъклария, контролно-измервателни прибори и апаратура. Вече 15 години фирма ГЕЯ`99 работи в областта на оборудване и сервиз на лаборатории,измервателна апаратура,селскостопански инвентар различни области на леката и тежката индустрия,селското стопанство, държавния контрол, медицината, научно-изследователска и учебна дейност.