Информация за контакти:
Град: Пазарджик
Населено място: Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик
Телефон: 0894099999