Информация за контакти:
Град: Пловдив
Населено място: с. Марино поле
Адрес: с. Марино поле