Информация за контакти:
Град: Благоевград
Населено място: Благоевград
Адрес: Gerichshain
Телефон: +49-15112527149