Информация за контакти:
Град: Велико Търново
Населено място: Велико Търново
Адрес: гр.Плевен
Телефон: 0885822915