Информация за контакти:
Град: Шумен
Населено място: с. Изгрев
Адрес: ШУМЕН

Производство и търговия със селскостопанска продукция.