Информация за контакти:
Град: Пловдив
Населено място: Пловдив
Адрес: ПЛОВДИВ
“Оловни пломби” ЕООД е регистрирана в Пловдив от 1996 г. Основни дейности на фирмата са производството и търговията с оловни пломби, пломбажна тел и пломбажни клещи. “Оловни пломби” ЕООД извършва търговска дейност на територията на България и има изключителен опит в осигурителното пломбиране. Фирмата извършва доставки само на юридически лица и еднолични търговци