Информация за контакти:
Град: Шумен
Населено място: Ветрище
Адрес: Шумен
Телефон: 0888230737