Информация за контакти:
Град: Добрич
Населено място: Добрич
Адрес: Стара Загора
Транспортьори, Елеватори, Вериги, Верижни колела, Редлери, кофични елеватори, шнекове, измитащи шнекове, силози, силозно оборудване, резервни части ССМ - Слав Вериги ООД