Информация за контакти:
Град: Пловдив
Населено място: Пловдив
Адрес: ПЛОВДИВ
Сайт: soydangroup.com
Продажба на трактори NEW Holland , ремаркета и ССМ .