Информация за контакти:
Град: Хасково
Населено място: Хасково
Адрес: Северна индустриална зона, Димитровградско шосе, E85
Телефон: 0888323989