Информация за контакти:
Град: Велико Търново
Населено място: Лясковец
Адрес: Горна Оряховица
Телефон: 0885580808