Информация за контакти:
Град: Силистра
Населено място: Главиница
Адрес: Главиница
Телефон: 0895543929
Земеделска кооперация