Информация за контакти:
Град: Велико Търново
Населено място: Велико Търново
Адрес: Велико Търново
Вимпел ООД е официален дилър на ХТЗ При покупка на нов трактор ХТЗ е възможно изкупуване на стария ви трактор Т150