Информация за контакти:
Град: Шумен
Населено място: С.Борци
Адрес: С.Борци
Телефон: 0895724854
Qldjbdksxnjsjdbxnsjs