Информация за контакти:
Град: Силистра
Населено място: Силистра
Адрес: с. Срацимир, Силистра, ул. Втора № 2
Телефон: 0887693690