2,3 милиарда EUR за развитие на селското стопанство

  • 217
  • 0
  • Новини
2,3 милиарда EUR за развитие на селското стопанство

Развитие на конкурентно селско и горско стопанство, опазване на природните ресурси и насърчаване на възможностите за заетост и подобряване качеството на живот в селските райони са трите цели на Националния стратегически план и програмата за развитие на селските райони. Това каза зам.-министърът на земеделието и горите Димитър Пейчев по време на двудневния семинар “Национален стратегически план и програма за развитие на селските райони в България за периода 2007 - 2013 г.”

Тези цели са насочени към подобряване на икономическите и социалните условия в селските райони и са ясно ориентирани към по-голяма конкурентоспособност на земеделските структури и пазарна ефективност, създаване на заетост и повишаване на жизнения стандарт в тези райони, подчерта зам.-министър Пейчев.

Той припомни, че България ще получи 2,3 милиарда евро от ЕС за периода 2007-2013 г. за развитие на селските райони. От своя страна Хелен Уилиамс, представител на Комисията на ЕС, заяви че сумата ще бъде потвърдена чрез решение на Комисията, определящо конкретното разпределение на всяка държава – членка за развитие на селските райони. Разпределението като годишни срокове, представлява 5,5 пъти повече, отколкото финансирането в момента по програма САПАРД. Според нея основните стъпки, които България трябва да направи за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. подготовка за създаване на Национална селска мрежа, информиране на потенциални бенефициенти в селските райони за бъдещите възможности по новата програма, както и официално представяне на Националния стартегически план и програмата. Утвърждаването на програмата от комисията ще бъде възможно след присъединяване на България към ЕС, подчерта Хелен Уилиамс.