27 000 селскостопански машини ще прибират реколтата

27 000 селскостопански машини ще прибират реколтата

Опазването на посевите е една от основните дейности на Националната служба за пожарна безопасност и защита на населението, съобщи зам. - директорът на службата комисар Асен Игнатов. 

Организацията по опазването на житните култури започва през ранна пролет със събирането на данни за видовете насаждения и разположението им. Изготвят се оперативни карти на районите . Уточняват се близките водоизточници и подстъпи, за да се действа адекватно при пожар. В момента текат проверки за пожарната безопасност на техниката. 

Тази година в жътвената кампания ще се включат 27 000 селскостопански машини . По-голяма част от техниката вече е проверена по отношение на техническа изправност и пожарна безопасност. Машините, които отговарят на изискванията за пожарна безопасност , са обозначени със специални стикери. 

Потенциална опасност за пожар при зърнените култури са сухите растителни остатъци в близост. В тази връзка е и дейността по почистване на тревните ивици край пътища, ЖП-линии, полоси под водопроводите. Проверяват се и трасетата за високо напрежение, за да се избегне досег със земеделските машини. 

При стартиране на жътвата започва и пряк контрол от нашите служители за спазването на изискванията за противопожарна безопасност. Сериозен проблем е подпалването на стърнищата след жътвената кампания, каза още комисар Игнатов. Санкциите, които се налагат на нарушителите, достигат до 500 лв. 

Снимка: Selo.BG Фотоалбум